Profil zariadenia

Zariadenie je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie.
Odbornou garantkou je Lucia Orlická, PhD.

O mne
  • Ukončila som vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave, pracovala som v Slovenskej akadémii vied, vyučovala som na viacerých katedrách psychológie na slovenských vysokých školách.
  • Som klinická psychologička a psychoterapeutka zapísaná v zozname psychoterapeutov SR.
  • V rokoch 2007 až 2012 som pracovala v psychiatrickom zariadení a od r. 2013 mám súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax.
  • Moje základné psychoterapeutické smerovanie je Gestalt terapia. Patrí medzi terapeutické smery, ktoré vnímajú človeka celistvo – ako neoddeliteľnú jednotu fungovania tela, duše a ducha.
  • Po absolvovaní 5-ročného psychoterapeutického tréningu na Slovensku som pokračovala vzdelávaním v zahraničí.
  • V Taliansku som absolvovala 2-ročný medzinárodný terapeutický tréningový program zameraný na podstatu porúch, s ktorými sa v psychoterapii stretávame. Absolvovala som psychoterapeutický tréning zameraný na prácu s traumatizovanými ľuďmi (EMDR) a tréning zameraný na prácu s emóciami (EFT – Emotion Focused Therapy, Na emócie zameraná terapia).

Kontakt

Lucia Orlická, PhD.
0948 005 996
info@psychologba.sk
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Ordinačné hodiny

Pon: -
Uto: 08:00 - 16:00
Str: 13:00 - 18:00
Štv: 08:00 - 16:00
Pia: 08:00 - 13:00

Terapia a psychoterapia v Bratislave