[su_service title=“Cenník“ icon=“icon: hand-o-right“]

Aktuálny cenník psychologickej poradne v Bratislave.

[/su_service]
Popis Trvanie (čas) Cena
Individuálna psychoterapia 45 min 60,00 €
Individuálna psychoterapia v anglickom jazyku 45 min 60,00 €
Párová psychoterapia 70 min 70,00 €
EMDR terapia 90 min 70,00 €
Nácvik relaxácie 30 min 25,00 €
Skupinová psychoterapia 90 min 20,00 €
Psychodiagnostika – komplexné vyšetrenie 100,00 €

Pre kolegov psychoterapeutov vo výcviku poskytujeme cvičnú psychoterapiu a
supervíziu – cena podľa dohody.