Prvé stretnutie

Prvé stretnutie

Prvé stretnutie si môžete dohovoriť telefonicky, na čísle 0948 005 996 a nepotrebujete naň lekárske odporučenie.

  • Stretnutie trvá 50 minút a prebieha formou rozhovoru.
  • Cieľom prvého stretnutia bude identifikovať problém.
  • Bude ma zaujímať, čo vás priviedlo do psychoterapie práve teraz, v tomto období.
  • Budem sa pýtať na Vašu osobnú históriu, na okolnosti, v akých ste vyrastali a ktoré by mohli súvisieť s momentálnym problémom.

Ciele psychoterapie

Spoločne sa pokúsime sformulovať ciele psychoterapie.

  • Dohodneme si praktické stránky spolupráce, ktoré sa týkajú počtu stretnutí, počas ktorých budeme pracovať na naplnení dohodnutých cieľov.
  • Dohodneme sa na frekvencii stretnutí, na spôsobe platby a na iných praktických otázkach. Dohodneme sa aj na spôsobe ukončenia psychoterapie.

Kontakt

Lucia Orlická, PhD.
0948 005 996
info@psychologba.sk
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Ordinačné hodiny

Pon: -
Uto: 08:00 - 16:00
Str: 13:00 - 18:00
Štv: 08:00 - 16:00
Pia: 08:00 - 13:00

Terapia a psychoterapia v Bratislave