[su_service title=“Prvé stretnutie“ icon=“icon: comments-o“]

Prvé stretnutie si môžete dohovoriť telefonicky, na čísle 0948 005 996 a nepotrebujete naň lekárske odporučenie.
[su_list icon=“icon: angle-double-right“]

  • Stretnutie trvá 50 minút a prebieha formou rozhovoru.
  • Cieľom prvého stretnutia bude identifikovať problém.
  • Bude ma zaujímať, čo vás priviedlo do psychoterapie práve teraz, v tomto období.
  • Budem sa pýtať na Vašu osobnú históriu, na okolnosti, v akých ste vyrastali a ktoré by mohli súvisieť s momentálnym problémom.
[/su_list]

[/su_service] [su_service title=“Ciele psychoterapie“ icon=“icon: clipboard“]

Spoločne sa pokúsime sformulovať ciele psychoterapie.
[su_list icon=“icon: angle-double-right“]

  • Dohodneme si praktické stránky spolupráce, ktoré sa týkajú počtu stretnutí, počas ktorých budeme pracovať na naplnení dohodnutých cieľov.
  • Dohodneme sa na frekvencii stretnutí, na spôsobe platby a na iných praktických otázkach. Dohodneme sa aj na spôsobe ukončenia psychoterapie.
[/su_list]

[/su_service]