Zariadenie je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie.
Odbornou garantkou je Lucia Benč Orlická, PhD.

[su_service title=“O mne“ icon=“icon: graduation-cap“][/su_service] [su_list icon=“icon: angle-double-right“]
  • Ukončila som vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave, pracovala som v Slovenskej akadémii vied, vyučovala som na viacerých katedrách psychológie na slovenských vysokých školách.
  • Som klinická psychologička a psychoterapeutka zapísaná v zozname psychoterapeutov SR.
  • V rokoch 2007 až 2012 som pracovala v psychiatrickom zariadení a od r. 2013 mám súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax.
  • Moje základné psychoterapeutické smerovanie je Gestalt terapia. Patrí medzi terapeutické smery, ktoré vnímajú človeka celistvo – ako neoddeliteľnú jednotu fungovania tela, duše a ducha.
  • Po absolvovaní 5-ročného psychoterapeutického tréningu na Slovensku som pokračovala vzdelávaním v zahraničí.
  • V Taliansku som absolvovala 2-ročný medzinárodný terapeutický tréningový program zameraný na podstatu porúch, s ktorými sa v psychoterapii stretávame. Absolvovala som psychoterapeutický tréning zameraný na prácu s traumatizovanými ľuďmi (EMDR) a tréning zameraný na prácu s emóciami (EFT – Emotion Focused Therapy, Na emócie zameraná terapia).
[/su_list]

Jana Zemandl, PhD. psychologička

dott. Maurizio Tiezzi (english, italiano) counselor

[su_list icon=“icon: angle-double-right“]
  • In 1986 I graduated in law at Siena University and since 1990 I have been a practicing lawyer. Currently I mostly focus on international commercial contracts, which helped me to gain experience in building bridges between companies and people of various nationalities.
  • From 2010 to 2014 I studied at the Scuola Superiore di Analisi „Seminari Romani di Analisi Transazionale“ in Rome (Italy), where I earned a master’s degree in Transactional Analysis Professional Counselling in the educational-relational field. Since then I have used these skills and knowledge mainly in non-profit organizations, working with individuals and groups. By using TA counselling, I have helped many people for their personal growth through a process of change.
  • Understanding human relationships and the dynamics of the mind as a professional counsellor together with using the logic of a lawyer, helps me to be effective in assisting people to become aware of, and to express their potential and to manage times of crises.
[/su_list]