Psychoterapia a psychodiagnostika v Bratislave – Lucia Benč Orlická, PhD.

[su_service title=“Individuálna psychoterapia“ icon=“icon: user“] [su_list icon=“icon: angle-double-right“]
  • Dávnejšie neukončené alebo nespracované udalosti, ktoré sa prenášajú do súčasného fungovania a do vzťahov (straty, traumy…)
  • Klinické problémy, ktoré v závislosti od závažnosti nemusia ale môžu vyžadovať spoluprácu so psychiatrom, neurológom, endokrinológom a inými špecialistami (úzkosti, nešpecifické ale aj špecifické strachy a fóbie, smútky…)
  • Nespokojnosť s momentálne žitým životom
[/su_list] [/su_service] [su_service title=“Párová psychoterapia“ icon=“icon: comments-o“] [su_list icon=“icon: angle-double-right“]
  • Ťažkosti v komunikácii (míňame sa, nevieme si doručiť zmysel slov, zraňujeme sa…)
  • Ťažkosti vo vzťahu
[/su_list] [/su_service] [su_service title=“Skupinová psychoterapia“ icon=“icon: users“] [su_note note_color=“#72cca9″ text_color=“#fff“] Viac informácií nájdete tu.
[/su_note] [/su_service] [su_service title=“Workshopy v slovenskom, anglickom a talianskom jazyku“ icon=“icon: users“] [su_note note_color=“#72cca9″ text_color=“#fff“] Viac informácií nájdete tu.
[/su_note] [/su_service] [su_service title=“Psychodiagnostika“ icon=“icon: user-md“] [su_list icon=“icon: angle-double-right“]
  • Komplexná diagnostika osobnosti – na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť lekára/zamestnávateľa…
  • Diagnostika intelektu, kognitívnych schopností , silných/slabých stránok osobnosti…– na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť lekára/zamestnávateľa
[/su_list] [/su_service]